QB-fÀrg funktion

Returnerar den RGB-fÀrgkod som motsvarar en fÀrgkod i Àldre MS-DOS-baserade programmeringssystem.

Syntax:

QBColor (FĂ€rg As Integer)

ReturvÀrde:

Long

Parameter:

ColorNumber: Ett heltalsuttryck som anger fÀrgvÀrdet för den fÀrg som anvÀnds i ett MS-DOS-baserat programmeringssystem.

FÀrg har följande möjliga vÀrden:

0 : Svart

1 : BlÄtt

2 : Grönt

3 : Cyan

4 : Rött

5 : Magenta

6 : Gult

7 : Vitt

8 : GrÄtt

9 : LjusblÄtt

10 : Ljusgrönt

11 : Ljus cyan

12 : Ljusrött

13 : Ljus magenta

14 : Ljusgult

15 : Ljust vit

Funktionen anvÀnds för att konvertera tidigare versioner av BASIC-program i MS-DOS-miljö som anvÀnder ovanstÄende fÀrgkoder. Funktionen returnerar ett heltalsvÀrde av typen Long som motsvarar fÀrgen i LibreOffice IDE.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"FĂ€rg " & iColor
End Sub

Please support us!