Färgfunktioner

I detta avsnitt beskrivs alla funktioner som används för att definiera färger.

Blå funktion

Returns the blue component of the specified composite color code.

Grön funktion

Returns the Green component of the given composite color code.

Röd funktion

Returns the Red component of the specified composite color code.

QB-färg funktion

Returnerar den RGB-färgkod som motsvarar en färgkod i äldre MS-DOS-baserade programmeringssystem.

RGB-funktion

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

RGB Function [VBA]

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components, according to VBA color formula.

Stötta oss!