InputBox Function

Visar en textruta i en dialogruta som användaren kan mata in text i. En variabel tilldelas det inmatade värdet.

Ett InputBox-uttryck är ett enkelt sätt att hämta text från användaren. Användaren bekräftar inmatningen genom att klicka på OK eller genom att trycka på Retur. Inmatningen returneras som ett funktionsvärde. Om användaren stänger dialogrutan med Avbryt, returnerar InputBox en tom sträng ("").

Syntax:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parametrar:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Returnerat värde:

String

Exempel:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox("Skriv in en kort mening:", "Till användaren")
    MsgBox ( sText , 64, "Bekräfta fras")
End Sub

Stötta oss!