Funktioner för inmatning på skärmen

I det här avsnittet beskrivs de runtime-funktioner som används för inmatning på skärmen.

InputBox Function

Visar en textruta i en dialogruta som användaren kan mata in text i. En variabel tilldelas det inmatade värdet.

Stötta oss!