Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

tip

Use Put# statement to write data to a binary or a random file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntax:

Print syntax


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Parametrar:

filenum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression: Any numeric or string expression to be printed. Multiple expressions can be separated by a semicolon. If separated by a comma, the expressions are indented to the next tab stop. The tab stops cannot be adjusted.

number: Number of spaces to be inserted by the Spc function.

pos: Spaces are inserted until the specified position.

Om ett semikolon eller kommatecken förekommer efter det sista uttrycket som ska skrivas ut lagrar LibreOffice Basic texten i en intern buffert och fortsätter programkörningen utan att skriva ut. När en annan Print-sats utan ett semikolon eller kommatecken i slutet påträffas skrivs all text som ska skrivas ut samtidigt.

Positiva numeriska uttryck skrivs ut med ett inledande blanksteg. Negativa uttryck skrivs ut med ett inledande minustecken. Om flyttalsvärdena överstiger ett visst intervall skrivs respektive numeriskt uttryck ut i en exponentialnotation.

Om uttrycket som ska skrivas ut överstiger en viss längd radbryts visningen automatiskt.

Symbolen Info

You can insert the Tab function, enclosed by semicolons, between arguments to indent the output to a specific position, or you can use the Spc function to insert a specified number of spaces.


Exempel:

Stötta oss!