MsgBox-Funktion

En dialogruta som innehÄller ett meddelande visas och ett vÀrde returneras.

Syntax:


MsgBox (Text As String [,Typ As Integer [,Dialogtitel As String]])

ReturvÀrde:

Integer

Parameter:

Text: StrÀnguttryck visat som ett meddelande i dialogrutan. Radbrytningar kan infogas med Chr$(13).

DialogTitle: StrÀnguttryck visat i dialogrutans titellist. Om det utelÀmnas visas namnet pÄ respektive program.

Typ: Ett heltalsuttryck som anger dialogrutetypen och definierar hur mÄnga och vilken typ av knappar och ikoner som ska visas. Typ representerar en kombination av bitmönster (dialogruteelement som definierats genom att respektive vÀrde lagts till):

VĂ€rden

Namngiven konstant

HeltalsvÀrde

Definition

MB_OK

0

Visa endast OK-knappen.

MB_OKCANCEL

1

Visa knapparna OK och Avbryt.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Visa knapparna Avbryt, Upprepa och Ignorera.

MB_YESNOCANCEL

3

Visa knapparna Ja, Nej och Avbryt.

MB_YESNO

4

Visa knapparna Ja och Nej.

MB_RETRYCANCEL

5

Visa knapparna Upprepa och Avbryt.

MB_ICONSTOP

16

LĂ€gg till Stoppikonen i dialogrutan.

MB_ICONQUESTION

32

LÀgg till FrÄgeikonen i dialogrutan.

MB_ICONEXCLAMATION

48

LĂ€gg till ikonen Utropstecken i dialogrutan.

MB_ICONINFORMATION

64

LĂ€gg till Informationsikonen i dialogrutan.

128

Första knappen i dialogrutan som standardknapp.

MB_DEFBUTTON2

256

Andra knappen i dialogrutan som standardknapp.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knappen i dialogrutan som standardknapp.


ReturvÀrde:

Namngiven konstant

HeltalsvÀrde

Definition

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Avbryt

IDABORT

3

Avbryt

IDRETRY

4

Försök igen

IDIGNORE

5

Ignorera

IDYES

6

Ja

IDNO

7

Nej


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialogtitel")
End Sub

Please support us!