MsgBox Statement

Visar en dialogruta som innehåller ett meddelande.

Syntax:


   MsgBox prompt As String [,buttons = MB_OK [,title As String]]
   response = MsgBox( prompt As String [,buttons = MB_OK [,title As String]])

Parametrar:

prompt: String expression displayed as a message in the dialog box. Line breaks can be inserted with Chr$(13).

title: String expression displayed in the title bar of the dialog. If omitted, the title bar displays the name of the respective application.

buttons: Any integer expression that specifies the dialog type, as well as the number and type of buttons to display, and the icon type. buttons represents a combination of bit patterns, that is, a combination of elements can be defined by adding their respective values:

Namngiven konstant

Heltalsvärde

Definition

MB_OK

0

Visa endast OK-knappen.

MB_OKCANCEL

1

Visa knapparna OK och Avbryt.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Visa knapparna Avbryt, Upprepa och Ignorera.

MB_YESNOCANCEL

3

Visa knapparna Ja, Nej och Avbryt.

MB_YESNO

4

Visa knapparna Ja och Nej.

MB_RETRYCANCEL

5

Visa knapparna Upprepa och Avbryt.

MB_ICONSTOP

16

Lägg till Stoppikonen i dialogrutan.

MB_ICONQUESTION

32

Lägg till Frågeikonen i dialogrutan.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Lägg till ikonen Utropstecken i dialogrutan.

MB_ICONINFORMATION

64

Lägg till Informationsikonen i dialogrutan.

128

Första knappen i dialogrutan som standardknapp.

MB_DEFBUTTON2

256

Andra knappen i dialogrutan som standardknapp.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knappen i dialogrutan som standardknapp.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "Ett oväntat fel inträffade."
 Const sText2 = "Programmet kommer dock att fortsätta köras."
 Const sText3 = "Fel"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Stötta oss!