MsgBox-uttryck

Visar en dialogruta som innehÄller ett meddelande.

Syntax:


MsgBox Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]] (As Statement) eller MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]]) (As Function)

Parameter:

Text: StrÀnguttryck visat som ett meddelande i dialogrutan. Radbrytningar kan infogas med Chr$(13).

DialogTitle: StrÀnguttryck visat i dialogrutans titellist. Om det utelÀmnas visas namnen pÄ respektive program pÄ titellisten.

Typ: Ett heltalsuttryck som anger dialogrutetypen liksom hur mÄnga och vilken typ av knappar som ska visas, samt ikontypen. Typ representerar en kombination av bitmönster, dvs. en kombination av element kan definieras genom att respektive vÀrde lÀggs till:

Namngiven konstant

HeltalsvÀrde

Definition

MB_OK

0

Visa endast OK-knappen.

MB_OKCANCEL

1

Visa knapparna OK och Avbryt.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Visa knapparna Avbryt, Upprepa och Ignorera.

MB_YESNOCANCEL

3

Visa knapparna Ja, Nej och Avbryt.

MB_YESNO

4

Visa knapparna Ja och Nej.

MB_RETRYCANCEL

5

Visa knapparna Upprepa och Avbryt.

MB_ICONSTOP

16

LĂ€gg till Stoppikonen i dialogrutan.

MB_ICONQUESTION

32

LÀgg till FrÄgeikonen i dialogrutan.

MB_ICONEXCLAMATION

48

LĂ€gg till ikonen Utropstecken i dialogrutan.

MB_ICONINFORMATION

64

LĂ€gg till Informationsikonen i dialogrutan.

128

Första knappen i dialogrutan som standardknapp.

MB_DEFBUTTON2

256

Andra knappen i dialogrutan som standardknapp.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knappen i dialogrutan som standardknapp.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "Ett ovÀntat fel intrÀffade."
 Const sText2 = "Programmet kommer dock att fortsÀtta köras."
 Const sText3 = "Fel"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Please support us!