Bildskärmsfunktioner

I detta avsnitt beskrivs runtime-funktioner som används för att visa information på skärmen.

MsgBox Statement

Visar en dialogruta som innehåller ett meddelande.

MsgBox-Funktion

En dialogruta som innehåller ett meddelande visas och ett värde returneras.

Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

Stötta oss!