Runtime-funktioner

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Variabler

Följande uttryck och funktioner anvÀnds i samband med variabler. Du kan anvÀnda dessa funktioner för att deklarera eller definiera variabler, för att konvertera variabler frÄn en typ till en annan eller för att faststÀlla en variabels typ.

Logiska operatorer

Följande logiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

Comparison Operators

JÀmförelseoperatorer jÀmför tvÄ uttryck. Resultatet returneras som ett logiskt uttryck som bestÀmmer om jÀmförelsen Àr True (-1) eller False (0).

StrÀngar

Följande instruktioner och funktioner anvÀnds i samband med strÀngar.

Datum- och tidsfunktioner

AnvÀnd de uttryck och funktioner som beskrivs hÀr för att utföra datum- och tidsberÀkningar.

Matematiska operatorer

Följande matematiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

Numeriska funktioner

Följande numeriska funktioner utför berÀkningar. Matematiska och logiska operatorer beskrivs i ett sÀrskilt avsnitt. Funktioner skiljer sig frÄn operatorer pÄ sÄ sÀtt att en funktion skickar argument och returnerar ett resultat, medan en operator kombinerar tvÄ numeriska uttryck och returnerar ett resultat.

Screen I/O Functions

I detta avsnitt beskrivs runtime-funktioner som anvÀnds för att visa dialogrutor för in- och utmaning av data.

In- och utmatningsfunktioner för filer

Funktionerna i den hÀr kategorin anvÀnds för att skapa och hantera datafiler.

Styra programkörningen

Följande uttryck anvÀnds för att styra körningen av ett program.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Andra kommandon

Det hÀr Àr en lista över funktioner och satser som inte tillhör andra kategorier.

Please support us!