Runtime-funktioner

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Variabler

Följande uttryck och funktioner används i samband med variabler. Du kan använda dessa funktioner för att deklarera eller definiera variabler, för att konvertera variabler från en typ till en annan eller för att fastställa en variabels typ.

Logical Operators

Följande logiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

Strängar

Följande instruktioner och funktioner används i samband med strängar.

Datum- och tidsfunktioner

Använd de uttryck och funktioner som beskrivs här för att utföra datum- och tidsberäkningar.

Mathematical Operators

Följande matematiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

Numeriska funktioner

Följande numeriska funktioner utför beräkningar. Matematiska och logiska operatorer beskrivs i ett särskilt avsnitt. Funktioner skiljer sig från operatorer på så sätt att en funktion skickar argument och returnerar ett resultat, medan en operator kombinerar två numeriska uttryck och returnerar ett resultat.

Screen I/O Functions

I detta avsnitt beskrivs runtime-funktioner som används för att visa dialogrutor för in- och utmaning av data.

In- och utmatningsfunktioner för filer

Funktionerna i den här kategorin används för att skapa och hantera datafiler.

Styra programkörningen

Följande uttryck används för att styra körningen av ett program.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Andra kommandon

Det här är en lista över funktioner och satser som inte tillhör andra kategorier.

Stötta oss!