Infoga kontroller

Öppnar verktygsraden VerktygslĂ„da.

Symbol

Infoga kontroller

Knapp

Symbol

LÀgger till en kommandoknapp. Du kan anvÀnda en kommandoknapp om du vill köra ett kommando för en definierad hÀndelse, till exempel en musklickning.

Om du vill kan du lÀgga till text eller grafik pÄ knappen.

Grafiskt kontrollfÀlt

Symbol

LĂ€gger till en kontroll som visar grafik.

Kryssruta

Symbol

LÀgger till en kryssruta som du kan anvÀnda för att aktivera och inaktivera en funktion.

AlternativfÀlt

Symbol

LÀgger till en knapp som gör att anvÀndaren kan vÀlja mellan ett antal alternativ. Grupperade alternativfÀlt mÄste ha fortlöpande tabbindex. De brukar sÀttas i en grupperingsram. Om du har tvÄ grupper med alternativfÀlt mÄste du infoga ett tabbindex mellan tabbindex för de tvÄ grupperna pÄ gruppramen.

EtikettfÀlt

Symbol

LÀgger till ett fÀlt som visar textetiketter. De hÀr etiketterna Àr bara till för att visa fördefinierad text och inte för inmatning av text.

TextfÀlt

Symbol

LÀgger till en inmatningsruta dÀr du kan skriva in och redigera text.

Listruta

Symbol

LÀgger till en ruta dÀr du kan klicka pÄ en post i en lista.

KombinationsfÀlt

Symbol

LÀgger till ett kombinationsfÀlt. Ett kombinationsfÀlt Àr en listruta med en rad som anvÀndaren kan klicka pÄ och sedan vÀlja en post i listan. Om du vill kan du skrivskydda posterna i kombinationsfÀltet.

Horisontell rullningslist

Symbol

LĂ€gger till en horisontell rullningslist i dialogrutan.

Vertikal rullningslist

Symbol

LĂ€gger till en vertikal rullningslist i dialogrutan.

Grupperingsram

Symbol

LÀgger till en ram som du kan anvÀnda för att gruppera liknande kontroller visuellt, t.ex. alternativfÀlt.

Symbolen Info

Se till att tabbindex för gruppramen finns mellan de tvÄ gruppernas tabbindex om du vill definiera tvÄ olika grupper med alternativfÀlt.


Förloppsindikator

Symbol

LÀgger till en förloppsindikator i dialogrutan.

Horisontell linje

Symbol

LĂ€gger till en horisontell linje i dialogrutan.

Vertikal linje

Symbol

LĂ€gger till en vertikal linje i dialogrutan.

DatumfÀlt

Symbol

LÀgger till ett datumfÀlt.

Om du tilldelar datumfÀltet egenskapen "öppningsbar" kan en anvÀndare öppna en kalender och markera ett datum.

TidsfÀlt

Symbol

LÀgger till ett tidsfÀlt.

Numeriskt fÀlt

Symbol

LÀgger till ett numeriskt fÀlt.

ValutafÀlt

Symbol

LÀgger till ett valutafÀlt.

Formaterat fÀlt

Symbol

LÀgger till ett textfÀlt dÀr du kan definiera formateringen för text som matas in eller ut och eventuella begrÀnsande vÀrden.

Maskerat fÀlt

Symbol

Ett maskerat fÀlt lÀggs till. Ett maskerat fÀlt bestÄr av en inmatningsmask och en teckenmask. Inmatningsmasken bestÀmmer vilka anvÀndardata som kan matas in. Teckenmasken bestÀmmer det maskerade fÀltets tillstÄnd nÀr formulÀret laddas.

Filurval

Symbol

LÀgger till en knapp som öppnar en dialogruta för filval.

Markera

Symbol

Aktiverar och inaktiverar markeringslÀge. I det hÀr lÀget kan du markera kontrollerna i en dialogruta sÄ att de gÄr att redigera.

Egenskaper

Symbol

Öppnar en dialogruta dĂ€r du kan redigera egenskaperna för den markerade kontrollen.

Aktivera testlÀge

Symbol

Startar testlÀget. StÀng dialogrutan om du vill avsluta testlÀget.

Hantera sprÄk

Ikon Hantera sprÄk

Öppnar en dialogruta som aktiverar eller hanterar flera uppsĂ€ttningar av resurser för dialogrutor för flera sprĂ„k.

TrÀdkontroll

Ikon Hantera sprÄk

LÀgger till en trÀdkontroll som kan visa en hierarkisk lista. Du kan uppdatera listan med ditt program genom att anvÀnda API-anrop (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!