Importera dialogruta

Anropar en "Öppna"-dialog för att importera en BASIC-dialogfil.

Om den importerade dialogrutan har ett namn som redan finns i biblioteket, så ges du ett val om du vill döpa om den importerade dialogrutan. I så fall kommer dialogrutan att bli döpt till nästa fria "automatiska" namn på samma sätt som när du skapar en ny dialog. Om du väljer att inte döpa om dialogrutan så kommer den inte att importeras.

Dialoger kan innehålla översättningar för flera språk. När en dialog importeras, så kan det i vissa fall uppstå problem med översättningarna.

Om biblioteket innehåller ytterligare språk jämfört med den importerade dialogen, eller den importerade dialogen inte är översatt, så kommer de tillkommande språken att läggas till den importerade dialogen och tilldelas texterna från dialogen standardspråk.

Om den importerade dialogrutan innehåller ytterligare språk jämfört med biblioteket dit den importeras eller biblioteket inte är översatt, så får du välja om du vill lägga till språken, utelämna dem eller avbryta.

Ikon

Importera dialogruta

Stötta oss!