Infoga källtext

Öppnar Basic-källkoden i ett Basic-IDE-fönster.

Ställ markören på det ställe i koden där källkoden ska infogas och klicka på ikonen Infoga källtext. Leta rätt på filen som innehåller den Basic-källkod som ska infogas och klicka på Öppna.

Ikon

Infoga källtext

Stötta oss!