Objektkatalog

Öppnar sidopanelen Objekt som du använder för att visa Basic-objekt.

Dubbelklicka på namnet på en funktion eller en subrutin för att ladda den modul som innehåller funktionen eller subrutinen, och för att placera markören. Dubbelklicka på namnet på en modul eller ett dialogfönster för att ladda och visa modulen eller dialogfönstret.

Symbol

Objektkatalog

Fönsterområdet

Visar en hierarkisk vy över aktuella makrobibliotek, moduler och dialogrutor i LibreOffice. Om du vill visa ett objekts innehåll i fönstret ska du dubbelklicka på namnet.

Stötta oss!