Objektkatalog

Öppnar sidopanelen Objekt som du anvĂ€nder för att visa Basic-objekt.

Dubbelklicka pÄ namnet pÄ en funktion eller en subrutin för att ladda den modul som innehÄller funktionen eller subrutinen, och för att placera markören. Dubbelklicka pÄ namnet pÄ en modul eller ett dialogfönster för att ladda och visa modulen eller dialogfönstret.

Symbol

Objektkatalog

FönsteromrÄdet

Visar en hierarkisk vy över aktuella makrobibliotek, moduler och dialogrutor i LibreOffice. Om du vill visa ett objekts innehÄll i fönstret ska du dubbelklicka pÄ namnet.

Please support us!