Brytpunkt

Infogar en brytpunkt på programraden.

Brytpunkten infogas där markören står. Du kan använda brytpunkter för att avbryta programkörningen innan ett fel inträffar. Du kan sedan felsöka programmet genom att köra det med Enkelt steg tills felet uppstår. Du kan också använda ikonen Bevakare för att kontrollera värdet på en eller flera variabler.

Ikon

Brytpunkt

Stötta oss!