Enkelt steg

Kör makrot och stoppar det efter nästa kommando.

Du kan använda det här kommandot tillsammans med kommandot Bevakare om du vill felsöka.

Ikon

Enkelt steg

Stötta oss!