Översätt

Kompilerar Basic-makrot. Du måste kompilera ett makro när du har redigerat det, eller om makrot använder enstaka steg eller procedurstegning.

Icon Compile

Kompilera

Stötta oss!