Händelser

Definierar händelsetilldelningar för den markerade dialogrutan eller kontrollen. Vilka händelser som är tillgängliga beror på vilken typ av kontroll som markerats.

Vid fokusering

Den här händelsen inträffar om en kontroll ges fokus.

Vid fokusförlust

Den här händelsen inträffar om en kontroll förlorar fokus.

Tangent tryckt

Den här händelsen inträffar när användaren trycker ned en tangent medan kontrollen har fokus.

Efter tangenttryck

Den här händelsen inträffar när användaren släpper en tangent medan kontrollen har fokus.

Modifierad

Den här händelsen inträffar när kontrollen tappat fokus och innehållet i kontrollen har förändrats sedan dess.

Text modifierad

Den här händelsen inträffar om du matar in eller ändrar en text i ett inmatningsfält.

Status ändrad

Den här händelsen inträffar om status för kontrollfältet ändras, t.ex. från markerad till avmarkerad.

Mus inom

Den här händelsen inträffar när musen träffar kontrollen.

Musrörelse vid tangenttryck

Den här händelsen inträffar när musen dras medan en tangent trycks ned.

Musrörelse

Den här händelsen inträffar när musen rör sig ovanför kontrollen.

Musknapp nedtryckt

Den här händelsen inträffar när musknappen trycks ned medan muspekaren är vid kontrollen.

Musknapp uppsläppt

Den här händelsen inträffar när musknappen släpps medan muspekaren är vid kontrollen.

Mus utanför

Den här händelsen inträffar när musen lämnar kontrollen.

Vid justering

Den här händelsen inträffar när en rullningslist dras.

Stötta oss!