AllmÀnt

Definierar egenskaperna för den markerade dialogrutan eller kontrollen. Vilka egenskaper som Àr tillgÀngliga beror pÄ vilken typ av kontroll som markerats. Följande egenskaper Àr dÀrför inte tillgÀngliga för alla typer av kontroller.

Aktiverad

VÀlj "Ja" om du vill aktivera kontrollen. Om kontrollen Àr inaktiverad Àr den nedtonad i dialogrutan.

Antal decimaler

Ange antalet decimaler som ska visas för en numerisk- eller valutakontroll.

Antal rader

Ange det antal rader som ska visas för en listkontroll. För kombinationsfÀlt Àr den hÀr instÀllningen bara aktiv om det öppningsbara alternativet Àr aktiverat.

BakgrundsfÀrg

Ange bakgrundsfÀrg för den aktuella kontrollen.

Bara lÀsa

VÀlj "Ja" om du vill förhindra att anvÀndaren redigerar vÀrdet för den aktuella kontrollen. Kontrollen Àr aktiverad och kan sÀttas i fokus men kan inte Àndras.

Bredd

Ange bredden för den aktuella kontrollen eller dialogrutan.

Datum

Ange det standarddatum som ska visas i kontrollfÀltet för datum.

Datum max.

Ange övre grÀnsen för en datumkontroll.

Datumformat

Ange önskat format för datumkontrollen. En datumkontroll tolkar anvÀndarens inmatning utifrÄn den hÀr formatinstÀllningen.

Etikett

Anger etiketten för den aktuella kontrollen. Etiketten visas tillsammans med kontrollen.

Du kan skapa flerradsetiketter genom att infoga manuella radbrytningar i etiketten med Skift+Retur.

Flerradig

VÀlj "Ja" om du vill tillÄta inmatningen av flera rader i kontrollen. Tryck pÄ Retur om du vill infoga en manuell radbrytning i kontrollen .

Formatkontroll

VÀlj "Ja" om du bara vill tillÄta att giltiga tecken matas in i en numerisk, valuta-, datum- eller tidskontroll.

FramstegsvÀrde

Ange framstegsvÀrde för en förloppsindikator.

Fyll automatiskt

VÀlj "Ja" om du vill aktivera funktionen Autofyll för den markerade kontrollen.

Fördröjning

Anger fördröjning i millisekunder mellan rullningslistens hÀndelseutlösare. En hÀndelseutlösare intrÀffar nÀr du klickar pÄ en rullningspil eller klickar pÄ bakgrundsomrÄdet i en rullningslist. Upprepade hÀndeleutlösare intrÀffar om du hÄller ned musknappen nÀr du klickar pÄ en rullningspil eller bakgrundsomrÄdet i en rullningslist. Om du vill, kan du infoga giltiga tidsenheter tillsammans med det vÀrde du anger, till exempel 2 s eller 500 ms.

Grafik

Ange grafikkÀllan för en knapp eller ett grafiskt kontrollfÀlt. Klicka pÄ "..." om du vill markera en fil.

HjÀlp-URL

Ange den hjÀlp-URL som ska anropas nÀr du trycker pÄ F1 dÄ en viss kontroll Àr markerad. AnvÀnd till exempel formatet HID:1234 om du vill anropa hjÀlp-ID med numret 1234.

Ange miljövariabeln HELP_DEBUG till 1 om du vill visa HjÀlp_ID som utökade hjÀlptips

HjÀlptext

Skriv in en hjÀlptext som ska visas som tips (hjÀlpbubbla) nÀr musen vilar över kontrollen.

Höjd

Ange höjden för den aktuella kontrollen eller dialogrutan.

Inmatningsmask

Ange inmatningsmasken för en maskerad kontroll. Detta Àr en teckenkod som definierar inmatningsformatet för kontrollen.

För varje inmatningstecken för inmatningsmasken mÄste du ange ett maskeringstecken som begrÀnsar inmatningen av vÀrdena som angetts i tabellen:

Tecken

Innebörd

L

En textkonstant. Det hÀr tecknet kan inte Àndras av anvÀndaren.

a

Tecknen a-ö kan matas in hÀr. Om du matar in en stor bokstav konverteras den automatiskt till en liten bokstav.

A

HĂ€r kan tecknen A-Ö skrivas in. Om en liten bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en stor bokstav.

c

HÀr kan tecknen a-ö och 0-9 anges. Om en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.

C

Tecknen a-ö och 0-9 kan matas in hÀr. Om du matar in en liten bokstav konverteras den automatiskt till en stor bokstav.

N

Det gÄr bara att mata in tecknen 0-9.

x

Alla utskrivbara tecken kan matas in.

X

Alla utskrivbara tecken kan matas in. Om du anvÀnder en liten bokstav konverteras den automatiskt till en stor bokstav.


Inramning

Ange inramningstyp för den aktuella kontrollen.

Intervall

Ange intervall för rotationsknappskontroller.

Justering

Ange justeringsalternativ för den markerade kontrollen.

Listposter

Ange posterna för en listkontroll. En rad tar upp en radpost. Tryck pÄ Skift+Retur om du vill infoga en ny rad.

Liten Àndring

Ange antalet enheter som ska rullas förbi nÀr en anvÀndare klickar pÄ en pil pÄ rullningslisten.

Manuell radbrytning

VÀlj "Ja" om du vill tillÄta manuella radbrytningar i flerradskontroller.

Markering

Ange sekvensen med markerade objekt, dÀr "0" motsvarar det första objektet. Om du vill markera flera objekt mÄste Multimarkering vara valt.

Om du klickar pÄ knappen ... öppnas dialogrutan Markering.

Klicka pÄ objektet eller objekten som du vill markera. Om du vill markera flera objekt, mÄste alternativet Multimarkering vara valt.

Markeringstyp

Anger markeringslÀge som Àr aktiverat för denna trÀdkontroll.

Max. framstegsvÀrde

Ange det största vÀrdet för en förloppsindikator.

Max. rullningsvÀrde

Ange det största vÀrdet för en rullningslistkontroll.

Max. textlÀngd

Ange det maximala antalet tecken som anvÀndaren kan mata in.

Max. vÀrde

Ange max.vÀrdet för den aktuella kontrollen.

Maximitid

Ange det största tidsvÀrdet för en tidskontroll.

Min. framstegsvÀrde

Ange det minsta vÀrdet för en förloppsindikator.

Min. rullningsvÀrde

Ange det minsta vÀrdet för en rullningslistkontroll.

Minimidatum

Ange nedre grÀnsen för en datumkontroll.

Minimitid

Ange det minsta tidsvÀrdet för en tidskontroll.

MinimivÀrde

Ange min.vÀrdet för den aktuella kontrollen.

Multimarkering

VÀlj "Ja" om du vill tillÄta att flera poster i kontrollen markeras.

Namn

Infoga ett namn för den aktuella kontrollen. Det hÀr namnet anvÀnds för att identifiera kontrollen.

Namn

Ange dialogrutans rubrik. Markera dialogrutan genom att klicka pÄ dess kant.

Rubriker anvÀnds bara för att etikettera en dialogruta och kan bara innehÄlla en rad. Observera att om du arbetar med makron, anropas bara kontroller via egenskapen Namn.

Ordningsföljd

Ange den ordning som kontrollerna fÄr fokus i nÀr Tab-tangenten anvÀnds i dialogrutan. NÀr dialogrutan öppnas ges fokus till kontrollen med det lÀgsta ordningstalet (0). Om du trycker pÄ Tab-tangenten flyttas fokus successivt till de andra kontrollerna i den ordning som angetts.

Inledningsvis fÄr kontrollerna nummer i den ordning som de lÀggs till i dialogrutan. Du kan Àndra ordningsföljden för kontrollerna. I LibreOffice Basic uppdateras ordningstalen automatiskt för att undvika dubbletter. Kontroller som inte kan fokuseras tilldelas ocksÄ ett vÀrde men de hÀr kontrollerna hoppar du över nÀr du anvÀnder Tab-tangenten.

Orientering

Ange orientering för rullningslistens kontroll.

Placera symbol framför

VÀlj "Ja" om du vill visa valutasymbolsprefix i valutafÀlt nÀr ett tal matas in.

PositionX

Ange avstÄndet frÄn den aktuella kontrollen till dialogrutans vÀnstra sida.

PositionY

Ange avstÄndet frÄn den aktuella kontrollen till dialogrutans övre kant.

Radhöjd

Anger höjden i pixlar pÄ varje rad i trÀdkontrollen.

Om det angivna vÀrdet Àr lÀgre eller lika med noll, Àr radhöjden maxhöjden för alla rader.

StandardvÀrdet Àr 0.

Redigerbar

Anger om noderna i trÀdkontrollen Àr redigerbara.

StandardvÀrdet Àr FALSE.

Rot visas

Anger om rotnoden i trÀdkontrollen visas.

Om roten som visas anges som FALSE, Àr rotnoden för en modell inte lÀngre giltig för trÀdkontrollen och kan inte anvÀndas med en metod frÄn XTreeControl.

StandardvÀrdet Àr TRUE.

Rotationsknapp

VÀlj "Ja" om du vill lÀgga till rotationsknappar till en numerisk, valuta-, datum- eller tidskontroll och tillÄta att inmatningsvÀrdet ökas eller minskas med hjÀlp av pilknapparna.

Rullningslist

LÀgger till den typ av rullningslist som du anger till ett textfÀlt.

Rullningslist

LÀgger till den typ av rullningslist som du anger till ett textfÀlt.

RullningsvÀrde

Ange det inledande vÀrdet för en rullningslistkontroll. Detta bestÀmmer positionen för rullningslistens reglage.

Sida (steg)

Ange numret pÄ den dialogsida som den nuvarande kontrollen tilldelats eller sidnumret för den dialogruta som du vill redigera. Om en dialogruta bara har en sida anges vÀrdet Sida (steg) till 0.

Markera Sida (steg) = 0 om du vill göra en kontroll synlig pÄ varje dialogsida.

Om du vill vÀxla mellan dialogsidor vid runtime mÄste du skapa ett makro som Àndrar vÀrdet för Sida (steg).

Skala

Skalar bilden efter kontrollfÀltets storlek.

Skriv ut

VĂ€lj "Ja" om du vill inkludera den aktuella kontrollen i dokumentutskriften.

Standardknapp

VÀlj "Ja" om du vill göra det aktuella knappkontrollfÀltet till standardmarkering. Om du trycker pÄ Tillbaka i dialogrutan aktiveras standardknappen.

Startar redigering i stopplÀge

Anger vad som hÀnder nÀr redigering avbryts genom att en annan nod vÀljs i trÀdet, en Àndring i trÀddata eller pÄ annat sÀtt.

Anger du denna egenskap till TRUE sparas Àndringar automatiskt nÀr redigering avbryts. FALSE innebÀr att redigeringen avbryts och Àndringar försvinner.

StandardvÀrdet Àr FALSE.

Status

Markera markeringsstatus för den aktuella kontrollen.

Stor Àndring

Ange antalet enheter som ska rullas nÀr en anvÀndare klickar i omrÄdet mellan reglaget och pilarna pÄ en rullningslist.

Synlig storlek

Ange lÀngden pÄ reglaget för en rullningslistkontroll.

Tabbstopp

Markera vilket fokusbeteende den aktuella kontrollen ska ha nÀr du anvÀnder Tab-tangenten.

Standard

Endast inmatningskontroller fÄr fokus nÀr tabb-tangenten anvÀnds. Kontroller som inte tar emot inmatning som exempelvis etikettfÀlt hoppas över.

Nej

NÀr du anvÀnder fokusering med Tab-tangenten hoppas kontrollen över.

Ja

KontrollfÀltet kan markeras med tabbtangenten.


Tecken för lösenord

Mata in ett tecken som ska visas i stÀllet för de skrivna tecknen. Detta kan anvÀndas för inmatning av lösenord i textfÀlt.

Teckenmask

Ange de inledande vÀrdena som ska visas i en maskerad kontroll. Detta hjÀlper anvÀndaren att identifiera vilka vÀrden som tillÄts i en maskerad kontroll. Teckenmasken begrÀnsas av formatet som anges av inmatningsmasken.

TeckenuppsÀttning

Markera teckensnittet som ska anvÀndas för att visa innehÄllet i den aktuella kontrollen.

Tidsformat

Markera formatet som du vill anvÀnda för tidskontroller.

Trefaldig status

VÀlj "Ja" om du vill tillÄta att en kryssruta har tre tillstÄnd (markerad, avmarkerad och nedtonad) i stÀllet för tvÄ (markerad och avmarkerad).

TusentalsavgrÀnsare

VÀlj "Ja" om du vill visa tusentalsavgrÀnsartecken i numeriska kontroller och valutakontroller.

Typ av kommandoknapp

Markera en knapptyp. Knapptypen bestÀmmer vilken typ av ÄtgÀrd som ska initieras.

Upprepa

Upprepar hÀndelseutlösare nÀr du hÄller ned musknappen pÄ en kontroll, till exempel en rotationsknapp.

Valutasymbol

Ange valutasymbolen som ska anvÀndas för valutakontroller.

Visa handtag

Anger om nodhantag ska visas.

Handtagen Àr prickade linjer som visualiserar hierarkin i trÀdkontrollen.

StandardvÀrdet Àr TRUE.

Visa rothandtag

Anger om nodhantag Àven ska visas pÄ rootnivÄ.

StandardvÀrdet Àr TRUE.

VĂ€rde

Ange vÀrdet för den aktuella kontrollfÀltet.

Öppningsbar

VĂ€lj "Ja" om du vill aktivera alternativet Öppningsbar för list- och kombinationsfĂ€ltsymboler. Ett öppningsbart kontrollfĂ€lt har en pilknapp som du kan klicka pĂ„ för att öppna en lista med de befintliga formulĂ€rposterna.

Please support us!