Kontroll- och dialogruteegenskaper

Anger egenskaperna för den markerade dialogrutan eller kontrollen. Du måste vara i designläge för att du ska kunna använda det här kommandot.

Mata in data i dialogrutan Egenskaper

Följande tangentkombinationer kan du använda för att mata in data i flerradsfält och kombinationsfält i dialogrutan Egenskaper:

Tangenter

Effekter

Alt+Nedåtpil

Öppnar ett kombinationsfält

Alt+Uppåtpil

Stänger ett kombinationsfält

Skift+Retur

Infogar en radbrytning i ett flerradsfält.

Uppåtpil

Går till föregående rad.

Nedåtpil

Går till nästa rad.

Retur

Använder ändringarna som gjorts i fältet och placerar markören i nästa fält.


Allmänt

Definierar egenskaperna för den markerade dialogrutan eller kontrollen. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilken typ av kontroll som markerats. Följande egenskaper är därför inte tillgängliga för alla typer av kontroller.

Händelser

Definierar händelsetilldelningar för den markerade dialogrutan eller kontrollen. Vilka händelser som är tillgängliga beror på vilken typ av kontroll som markerats.

Stötta oss!