Kommandostack (Anrop)

Med en kommandostack kan du granska sekvensen av procedurer och funktioner medan programmet körs. Procedurer och funktioner visas nedifrån och upp med den senaste funktionen eller proceduranropet överst i listan.

Stötta oss!