Bevakare

Med Bevakaren kan du bevaka värdet på variablerna när ett program körs. Definiera variabeln i textfältet Bevakare. Lägg till variabeln i listrutan och visa dess värden genom att klicka på Aktivera bevakare.

Bevakare

Skriv namnet på variabeln vars värde du vill bevaka.

Ta bort bevakare

Tar bort den markerade variabeln från listan med bevakade variabler.

Symbol

Ta bort bevakare

Redigera värdet hos en bevakad variabel

Visar en lista med bevakade variabler. Om du vill redigera värdet för en post klickar du på den två gånger med kort paus emellan. Det nya värdet betraktas som variabelns värde för programmet.

Stötta oss!