LibreOffice Basic IDE

I detta avsnitt beskrivs strukturen i Basic IDE-miljön.

Makrolist

Verktygsraden Makro innehåller kommandon för att redigera, skapa och köra makron.

Bevakare

Med Bevakaren kan du bevaka värdet på variablerna när ett program körs. Definiera variabeln i textfältet Bevakare. Lägg till variabeln i listrutan och visa dess värden genom att klicka på Aktivera bevakare.

Kommandostack (Anrop)

Med en kommandostack kan du granska sekvensen av procedurer och funktioner medan programmet körs. Procedurer och funktioner visas nedifrån och upp med den senaste funktionen eller proceduranropet överst i listan.

Hantera brytpunkter

Anger alternativ för brytpunkter.

Kortkommandon i Basic-IDE

Kommandon på modulflikarnas snabbmenyer.

Infoga

Modul

Infogar en ny modul i det aktuella biblioteket.

Dialog

Infogar en ny dialogruta i det aktuella biblioteket.

Ta bort

Tar bort den markerade modulen.

Byt namn

Byter namn på den aktuella modulen.

Dölj

Döljer den aktuella modulen.

Moduler

Öppnar dialogrutan Administrera makron.

Stötta oss!