Felsöka Basic-program

Brytpunkter och programstegning

Du kan felsöka varje kodrad i ett Basic-program genom att stega igenom programmet. Det gör det lÀttare att hitta fel, eftersom du omedelbart ser resultatet av varje stegning. En pekare i brytpunktskolumnen i redigeringsfönstret visar den aktuella raden. Du kan ocksÄ skapa brytpunkter om du vill avbryta exekveringen pÄ ett visst stÀlle.

Om du dubbelklickar i kolumnen brytpunkt till vÀnster i redigeringsfönstret skapar du (eller stÀnger av) en brytpunkt pÄ den aktuella raden. NÀr programmet nÄr fram till brytpunkten avbryts programkörningen.

Du kan köra programmet ett steg i taget genom att anvÀnda ikonen Enkelt steg för att följa programkörningen in i procedurer och funktioner.

Om du anvÀnder ikonen Procedursteg behandlas varje funktionsanrop i stegningen som ett enskilt programsteg.

Egenskaper för en brytpunkt

Du kan visa egenskaperna för en brytpunkt genom att högerklicka pÄ den i brytpunktskolumnen.

Du kan aktivera och deaktivera en brytpunkt genom att klicka pÄ Aktiv pÄ snabbmenyn. Om du har deaktiverat en brytpunkt kommer programkörningen inte att avbrytas pÄ brytpunktens plats.

Om du klickar pÄ Egenskaper pÄ snabbmenyn för en brytpunkt, eller klickar pÄ Brytpunkter pÄ brytpunktskolumnens snabbmeny, öppnas dialogrutan Brytpunkter dÀr du kan ange övriga alternativ för brytpunkter.

I listan visas alla brytpunkter med motsvarande radnummer i kÀllkoden. Du kan aktivera eller inaktivera en markerad brytpunkt genom att markera eller avmarkera kryssrutan Aktiv.

VÀrdet Genomflöde anger hur mÄnga gÄnger brytpunkten ska passeras innan exekveringen avbryts pÄ brytpunktens rad. Om du anger 0 (standardinstÀllningen) avbryts programmet alltid nÀr en brytpunkt nÄs.

Om du vill ta bort brytpunkten helt frÄn programmet klickar du pÄ Radera.

Granska en variabels vÀrde

Du kan granska variabelvÀrden genom att lÀgga till den i fönstret Bevakare. Om du vill lÀgga till en variabel i listan över bevakade variabler skriver du variabelns namn i textrutan Bevakare och trycker pÄ Retur.

VÀrdet för en variabel visas endast om programkörningen Àr inom variabelns definitionsomrÄde ("scope"). För variabler som inte Àr definierade pÄ programkörningens position visas "Out of Scope" i stÀllet för ett vÀrde.

Du kan ocksÄ visa matriser i fönstret Bevakare. Om du anger namnet pÄ en matris utan ett indexvÀrde i textrutan Bevakare, visas hela matrisens innehÄll.

Symbolen Tips

Om du för muspekaren över en fördefinierad variabel i redigeringsfönstret nÀr du stegar programmet, visas variabelns innehÄll i en popup-ruta.


AnvÀnda fönstret Anropsstack

Visar en översikt över procedur- och funktionsanrop. Du kan kontrollera vilka procedurer och funktioner som anropats pÄ ett visst stÀlle i kÀllkoden.

Lista över runtime-fel

1 Ett undantag (exception) har uppstÄtt

2 Syntaxfel

3 Return utan Gosub

4 Felaktig inmatning; försök igen

5 Felaktigt proceduranrop

6 Spill

7 Inte tillrÀckligt minne

8 Array redan dimensionerad

9 Index utanför angivet spann

10 Dubblettdefinition

11 Division med noll

12 Odefinierad variabel

13 Ej matchande datatyp

14 Ogiltig parameter

18 Process avbruten av anvÀndare

20 Återuppta utan felmeddelande

28 Inte tillrÀckligt med stackminne

35 Sub- eller funktionsprocedur ej definierad

48 Fel vid inlÀsning av DLL-fil

49 Felaktig konvention för DLL-anrop

51 Internt fel

52 Ogiltigt filnamn eller filnummer

53 Filen hittas inte

54 Felaktiga filrÀttigheter

55 Fil redan öppen

57 Enhets-I/O-fel

58 Filen finns redan

59 Fel postlÀngd

61 Disken eller hÄrddisken Àr full

62 LĂ€sning efter filslutet (EOF)

63 Fel postnummer

67 För mÄnga filer

68 Enheten Àr inte tillgÀnglig

70 Åtkomst nekad

71 Disken Àr inte klar

73 Inte implementerad

74 Det gÄr inte att döpa om filen pÄ andra enheter

75 Åtkomstfel till sökvĂ€g/fil

76 Det gÄr inte att hitta sökvÀgen

91 Objektvariabeln Àr inte angiven

93 Ogiltigt strÀngmönster

94 Det Àr inte tillÄtet att anvÀnda noll

250 DDE-fel

280 Avvaktar svar i DDE-anslutning

281 Inga DDE-kanaler Àr tillgÀngliga

282 Inget program svarade pÄ initieringen av DDE-anslutningen

283 För mÄnga program svarade pÄ initieringen av DDE-anslutningen

284 DDE-kanalen Àr lÄst

285 Ett externt program kan inte köra en DDE-ÄtgÀrd

286 Timeout vid vÀntan pÄ DDE-svar

287 AnvÀndaren tryckte pÄ ESCAPE under DDE-operationen

288 Det externa programmet Àr upptaget

289 DDE-ÄtgÀrd utan data

290 Data Àr i fel format

291 Det externa programmet har avbrutits

292 DDE-anslutningen har avbrutits eller Àndrats

293 DDE-metoden anropades utan öppen kanal

294 Ogiltigt DDE-lÀnkformat

295 DDE-meddelandet har försvunnit

296 LĂ€nken har redan klistrats in

297 LÀnklÀget kan inte anges eftersom lÀnkavsnittet Àr ogiltigt

298 Filen DDEML.DLL mÄste anvÀndas för DDE

323 Det gÄr inte att ladda modulen pÄ grund av ogiltigt format

341 Ogiltigt objektindex

366 Objektet Àr inte tillgÀngligt

380 Fel egenskapsvÀrde

382 Den hÀr egenskapen Àr skrivskyddad

394 Den hÀr egenskapen kan bara sparas

420 Ogiltig objektreferens

423 Det gÄr inte att hitta egenskapen eller metoden

424 Objekt krÀvs

425 Objektet anvÀnds pÄ ett ogiltigt sÀtt

430 Det hÀr objektet har inte stöd för OLE Automation

438 Det hÀr objektet har inte stöd för denna egenskap eller metod

440 OLE automation-fel

445 Angivet objekt har inte stöd för den hÀr ÄtgÀrden

446 Angivet objekt har inte stöd för namngivna argument

447 Angivet objekt har inte stöd för den aktuella sprÄkinstÀllningen

448 Det gÄr inte att hitta namngivet argument

449 Argumentet Àr inte valfritt

450 Ogiltigt antal argument

451 Objektet Àr inte en lista

452 Ogiltigt ordningstal

453 Det gÄr inte att hitta angiven DLL-funktion

460 Ogiltigt Urklipp-format

951 OvÀntad symbol:

952 FörvÀntad:

953 En symbol förvÀntas

954 En variabel förvÀntas

955 En etikett förvÀntas

956 VÀrdet kan inte anvÀndas

957 Variabeln Àr redan definierad

958 Underproceduren eller funktionsproceduren Àr redan definierad

959 Etiketten Àr redan definierad

960 Det gÄr inte att hitta variabeln

961 Det gÄr inte att hitta matrisen eller proceduren

962 Det gÄr inte att hitta proceduren

963 Etiketten Àr inte definierad

964 Datatypen Àr okÀnd

965 Exit Àr förvÀntat

966 Satsblocket Àr fortfarande öppet: saknas

967 Parenteserna matchar inte

968 Symbolen Àr redan definierad pÄ ett annat sÀtt

969 Parametrarna passar inte för proceduren

970 Ogiltigt tecken i ett tal

971 Matrisen mÄste dimensioneras

972 Else/Endif utan If

973 tillÄts inte i en procedur

974 tillÄts inte utanför en procedur

975 Dimensionens specifikationer matchar inte

976 OkÀnt alternativ:

977 Konstanten har definierats om

978 Programmet Àr för stort

979 StrÀngarna eller matriserna tillÄts inte

1000 Objektet har inte den hÀr egenskapen

1001 Objektet har inte den hÀr metoden

1002 Det saknas obligatoriska argument

1003 Ogiltigt antal argument

1004 Ett fel uppstod nÀr en metod kördes

1005 Det gÄr inte att ange en egenskap

1006 Det gÄr inte att faststÀlla en egenskap

Please support us!