The Basic Editor

I Basic-redigeringsfönstret finns flera av de redigeringsverktyg som du använder när du arbetar med ett textdokument. Du kan till exempel använda funktionerna på Redigera-menyn (Klipp ut, Klistra in, Ta bort), markera text med Skift-tangenten eller använda snabbkommandon för att flytta markören (du kan till exempel gå från ord till ord genom att använda och piltangenterna).

Du kan dela upp långa rader på flera rader genom att infoga ett blanksteg och använda understrykningstecknet (_) som de två sista tecknen på raden. Detta tecken kopplar ihop raden med nästföljande rad till en sammanhängande programkodsrad. (Om "Option Compatible" används i samma Basic-modul, är radfortsättningsfunktionen giltig även för kommenterade rader.)

Om du klickar på ikonen Kör BASIC på raden Makro startas programkörningen på första raden i Basic-redigeringsfönstret. I programmet körs den första subrutinen eller funktionen och därefter avslutas körningen av programmet. Subrutinen "Main" har inte företräde vid programkörning.

tip

Infoga Basic-kod mellan linjer Sub Main och End Sub som visas när du öppnar IDE. Alternativt kan du radera alla linjer och sedan ange din egen Basic-kod.


Navigera i ett projekt

Listan Bibliotek

Välj ett bibliotek i listan Bibliotek till vänster om verktygslisten för att läsa in biblioteket. Den första modulen i det markerade biblioteket visas.

Objektkatalogen

Om du vill visa objektkatalogen klickar du på ikonen Ikon Objektkatalog på verktygsraden Makro.

I dialogrutan visas en hierarkisk lista med alla befintliga objekt. Om du dubbelklickar på en post i listan öppnas de underordnade objekten.

Dubbelklicka på en post för att visa en modul eller för att placera markören vid en subrutin eller funktion i redigeringsfönstret.

Spara och ladda Basic-källkod

Du kan exportera Basic-källkod i en textfil för import i andra programmeringssystem.

warning

Det går inte att spara Basic-dialoger som textfiler.


Spara källkod som en textfil

  1. Välj den modul som ska exporteras som text i objektkatalogen.

  2. Klicka på ikonen Spara källtext som på makrolisten.

  3. Välj ett filnamn och klicka på OK för att spara filen.

Läs in källkod från en textfil

  1. Välj den modul där källkoden ska importeras från objektkatalogen.

  2. Ställ markören på det ställe där programkoden ska infogas.

  3. Klicka på ikonen Infoga BASIC-källtext på verktygsraden Makro.

  4. Markera textfilen som innehåller källkoden och klicka på OK.

Stötta oss!