IDE - Översikt

På verktygsraden Makro i gränssnittet finns olika ikoner som används för att redigera och testa program.

I redigeringsfönstret under verktygsraden Makro redigerar du Basic-programkoden. Kolumnen till vänster används för att sätta brytpunkter i programkoden.

Fönstret Bevakare finns under redigeringsfönstret till vänster, och visar innehållet i variabler och matriser under programstegning.

I fönstret Anropsstack till höger finns information om anropsstacken när ett program körs.

Stötta oss!