Bibliotek, moduler och dialogrutor

I detta avsnitt beskrivs grunderna i att använda bibliotek, moduler och dialogrutor i LibreOffice Basic.

I LibreOffice Basic finns verktyg som du kan använda för att strukturera dina projekt. Verktygen stöder olika "enheter" som du kan använda för att gruppera enskilda subrutiner och funktioner i ett Basic-projekt.

Bibliotek

Ett bibliotek används för att organisera moduler, och kan vara kopplat till ett dokument eller en mall. Om mallen eller dokumentet sparas, sparas också alla moduler som finns i biblioteket.

Ett bibliotek kan innehålla upp till 16 000 moduler.

Moduler

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

Dialogmoduler

Dialogmoduler innehåller en dialogrutas struktur, egenskaperna för varje element i dialogrutan samt de händelser som kopplats till subrutiner i en viss modul. Eftersom en dialogmodul bara kan innehålla en viss dialogruta, kallas de ofta bara för "dialoger".

Stötta oss!