Använda objektkatalogen

I objektkatalogen finns en översikt över alla moduler och dialogrutor som du skapat i LibreOffice.

Om du vill visa objektkatalogen klickar du på ikonen Ikon Objektkatalog på verktygsraden Makro.

I dialogrutan visas en hierarkisk lista med alla befintliga objekt. Om du dubbelklickar på en post i listan öppnas de underordnade objekten.

Dubbelklicka på en post för att visa en modul eller för att placera markören vid en subrutin eller funktion i redigeringsfönstret.

Stötta oss!