Syntax

I detta avsnitt beskrivs den grundläggande syntaxen för LibreOffice Basic. Mer detaljerad information finns i LibreOffice Basic Guide, som finns tillgänglig separat.

Använda variabler

I detta avsnitt finns grundläggande information om variabler i LibreOffice Basic.

Använda objektkatalogen

I objektkatalogen finns en översikt över alla moduler och dialogrutor som du skapat i LibreOffice.

Using Procedures, Functions and Properties

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

Bibliotek, moduler och dialogrutor

I detta avsnitt beskrivs grunderna i att använda bibliotek, moduler och dialogrutor i LibreOffice Basic.

Stötta oss!