Grunderna

I det hÀr avsnittet beskrivs grunderna för att arbeta med LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic-koden baseras pÄ de subrutiner och funktioner som anges mellan avsnitten sub...end sub och function...end function. Varje subrutin och funktion kan anropa andra subrutiner och funktioner. Om du Àr noggrann nÀr du skriver koden för en subrutin eller funktion kan du förmodligen anvÀnda samma kod i andra program. Se Àven Procedurer och funktioner.

Symbolen Info

Det finns vissa begrÀnsningar i hur publika variabler, subrutiner och funktioner kan namnges. Du kan inte anvÀnda samma namn som pÄ moduler som finns i samma bibliotek.


Vad Àr en subrutin?

Sub Àr en förkortning för subrutin och den anvÀnds för att hantera vissa aktiviteter i ett program. Subrutiner anvÀnds för att dela upp en aktivitet i enskilda procedurer. Genom att dela upp ett program i procedurer och underprocedurer förbÀttras lÀsbarheten och minskar risken för fel. En subrutin tar emot vissa argument som parametrar men returnerar inte vÀrden tillbaka till den subrutin eller funktion som anropade den, exempelvis:

GorNagotMedVardena(MittForstaVarde,MittAndraVarde)

Vad Àr en Funktion?

En funktion (Function) Àr egentligen en Sub som returnerar ett vÀrde. Du kan anvÀnda en funktion till höger om variabeldeklarationen eller pÄ andra platser dÀr du brukar anvÀnda vÀrden, exempelvis:

MittAndraVarde = minFunction(MittForstaVarde)

Globala och lokala variabler

Globala variabler Àr giltiga för alla Subrutiner och Funktioner i en modul. De deklareras i början av en modul innan den första subrutinen eller funktionen startar.

Variabler som du deklarerar i en subrutin eller en funktion Àr bara giltiga i den subrutinen eller funktionen. Dessa variabler ÄsidosÀtter globala variabler med samma namn och lokala variabler med samma namn som kommer frÄn en överordnad subrutin eller funktion.

Strukturera

NÀr du har delat upp programmet i procedurer och funktioner (Subrutiner och Funktioner) kan du spara dem som filer och anvÀnda dem i andra projekt. LibreOffice Basic stöder Moduler och bibliotek. En subrutin eller funktion finns alltid i en modul. Du kan definiera en modul som global eller som en del av ett dokument. Flera moduler kan kombineras till ett bibliotek.

Du kan kopiera och flytta Subrutiner, Funktioner och bibliotek frÄn en fil till en annan genom att anvÀnda dialogrutan Makro.

Please support us!