Grunderna

I det här avsnittet beskrivs grunderna för att arbeta med LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic-koden baseras på de subrutiner och funktioner som anges mellan avsnitten sub...end sub och function...end function. Varje subrutin och funktion kan anropa andra subrutiner och funktioner. Om du är noggrann när du skriver koden för en subrutin eller funktion kan du förmodligen använda samma kod i andra program. Se även Procedurer och funktioner.

Symbolen Info

Det finns vissa begränsningar i hur publika variabler, subrutiner och funktioner kan namnges. Du kan inte använda samma namn som på moduler som finns i samma bibliotek.


Vad är en subrutin?

Sub är en förkortning för subrutin och den används för att hantera vissa aktiviteter i ett program. Subrutiner används för att dela upp en aktivitet i enskilda procedurer. Genom att dela upp ett program i procedurer och underprocedurer förbättras läsbarheten och minskar risken för fel. En subrutin tar emot vissa argument som parametrar men returnerar inte värden tillbaka till den subrutin eller funktion som anropade den, exempelvis:

GorNagotMedVardena(MittForstaVarde,MittAndraVarde)

Vad är en Funktion?

En funktion (Function) är egentligen en Sub som returnerar ett värde. Du kan använda en funktion till höger om variabeldeklarationen eller på andra platser där du brukar använda värden, exempelvis:

MittAndraVarde = minFunction(MittForstaVarde)

Globala och lokala variabler

Globala variabler är giltiga för alla Subrutiner och Funktioner i en modul. De deklareras i början av en modul innan den första subrutinen eller funktionen startar.

Variabler som du deklarerar i en subrutin eller en funktion är bara giltiga i den subrutinen eller funktionen. Dessa variabler åsidosätter globala variabler med samma namn och lokala variabler med samma namn som kommer från en överordnad subrutin eller funktion.

Strukturera

När du har delat upp programmet i procedurer och funktioner (Subrutiner och Funktioner) kan du spara dem som filer och använda dem i andra projekt. LibreOffice Basic stöder Moduler och bibliotek. En subrutin eller funktion finns alltid i en modul. Du kan definiera en modul som global eller som en del av ett dokument. Flera moduler kan kombineras till ett bibliotek.

Du kan kopiera och flytta Subrutiner, Funktioner och bibliotek från en fil till en annan genom att använda dialogrutan Makro.

Stötta oss!