Lägga till bibliotek

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Filnamn:

Skriv ett namn eller sökvägen till biblioteket som du vill lägga till. Du kan också markera ett bibliotek i listan.

Alternativ

Infoga som referens (bara läsning)

Lägger till det markerade biblioteket som en skrivskyddad fil. Biblioteket laddas om varje gång du startar LibreOffice.

Ersätt existerande bibliotek

Ersätter ett bibliotek som har samma namn som det aktuella biblioteket.

Stötta oss!