Makro

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

Makronamn

Visar namnet på det valda makrot. För att skapa eller ändra namnet på ett makro, skriv in ett namn här.

Makro från/Spara makro i

Listar biblioteken och modulerna där du kan öppna och spara makron. För att spara ett makro i ett specifikt dokument, öppnar du dokumentet och öppnar den här dialogrutan.

Kör/Spara

Runs or saves the current macro.

Tilldela

Öppnar dialogen Anpassa, där du kan tilldela det markerade makrot till ett menykommando, en verktygsrad eller en händelse.

Redigera

Startar LibreOffice Basic-redigeraren och öppnar det markerade makrot för redigering.

Nytt/Radera

Skapar ett nytt makro, eller tar bort det markerade makrot.

Om du vill skapa ett nytt makro markerar du modulen "Standard" i listan Makro från och klickar sedan på Nytt.

Om du vill ta bort ett makro markerar du det och klickar på Radera.

Administrera

Öppnar dialogrutan Administrera makron där du kan lägga till, redigera och ta bort befintliga makromoduler, dialogrutor och bibliotek.

Modul/Dialog

Visar en lista över befintliga makron och dialogrutor.

Du kan dra och släppa en modul eller en dialogruta mellan bibliotek.

Om du vill kopiera en dialogruta eller en modul håller du ned medan du drar och släpper.

Redigera

Öppnar det markerade makrot eller dialogrutan för redigering.

Ny

Skapar en ny modul.

Skapar en ny dialog.

Fliken Bibliotek

Låter dig administrera makrobibliotek.

Plats

Välj den plats som innehåller de makrobibliotek som du vill administrera.

Bibliotek

Visar en lista över makrobiblioteken på den valda platsen.

Redigera

Öppnar LibreOffice Basic-redigeraren så att du kan ändra det markerade biblioteket.

Lösenord

Tilldelar eller redigerar lösenordet för det markerade biblioteket. "Standardbibliotek" kan inte ha lösenord.

Ny

Skapar ett nytt bibliotek.

Namn

Ange ett namn för den nya modulen, dialogrutan eller biblioteket.

Lägg till

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Stötta oss!