LibreOffice Basic-ordlista

I den här ordlistan förklaras några tekniska termer som du kan stöta på när du arbetar med LibreOffice Basic.

Decimaltecken

Vid konvertering av tal använder LibreOffice Basic systemets språkvariant för att bestämma decimal- och tusentalsavgränsare.

Effekten påverkar både den implicita konverteringen ( 1 + "2,3" = 3,3 ) och funktionen IsNumeric.

Färger

I LibreOffice Basic behandlas färger som långa heltal. Resultatet av färgsökningar är också alltid ett långt heltal. När du definierar egenskaper kan färger anges med respektive RGB-kod som konverteras till ett långt heltal med RGB-funktionen.

Måttenheter

I LibreOffice Basic kan en metodparameter eller egenskap som förväntar enhetsinformation anges antingen som ett heltal eller ett långt heltal utan enhet, eller som en teckensträng som innehåller en enhet. Om ingen enhet överförs till metoden så används den standardenhet som är definierad för den aktiva dokumenttypen. Om parametern överförs som en teckensträng som innehåller en måttenhet så ignoreras standardinställningen. Standardmåttenhet för en dokumenttyp kan anges under – (Dokumenttyp) – Allmänt.

Twips

En twip är en bildskärmsoberoende enhet som används för att definiera enhetlig position och storlek för bildskärmselement i alla visningssystem. En twip är 1/1440 tum eller 1/20 av en utskriftspunkt. Det går alltså 1440 twips på en tum, eller cirka 567 twips på en centimeter.

URL-notation

En URL (Uniform Resource Locator) används för att bestämma platsen för en resurs, till exempel en fil i ett filsystem, vanligen i en nätverksmiljö. En URL innehåller angivelser för protokoll, värddator, filnamn och sökväg.

protokoll://värddator.namn/sökväg/till/aktuell/fil.html

Det vanligaste användningsområdet för en URL är att ange webbsidor på Internet. Exempel på protokoll är http, ftp och file. Protokollangivelsen file används för att hänvisa till en fil på det lokala filsystemet.

URL-notation tillåter inte vissa specialtecken. Dessa blir antingen ersatta med andra tecken eller kodade. Ett snedstreck (/) används som sökvägsavgränsare. En fil som t.ex. beskrivs som C:\Användare\alice\Dokument\Min fil.odt på den lokala värddatorn i "Windows-notation" beskrivs som file:///C:/Anvandare/alice/Dokument/Min%20Fil.odt i URL-notation.

Stötta oss!