LibreOffice Python Scripts Help

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org

This help section explains the most common Python script functions for LibreOffice. For more in-depth information please refer to the Designing & Developing Python Applications on the Wiki.

Working with Python Scripts in LibreOffice

You can execute Python scripts choosing Tools - Macros - Run Macro. Editing scripts can be done with your preferred text editor. Python scripts are present in various locations detailed hereafter. You can refer to Programming examples for macros illustrating how to run the Python interactive console from LibreOffice.

Tilldela skript i LibreOffice

Setting up an Integrated Development Environment (IDE) for Python

Python Scripts Organization and Location

Running Python Interactive Console

Programming with Python Scripts

Python programming examples

Calling Basic Macros from Python

Creating Python Scripts with ScriptForge

LibreOffice Python Modules

msgbox module

scriptforge module

uno module

Help about the Help

Hjälpen refererar till programmets standardinställningar i ett system som är inställt på standardvärden. Beskrivningar av färger, musaktiviteter och andra konfigurerbara objekt kan avvika från ditt program och system.

Stötta oss!