Översättning av kontroller i dialogredigeraren

Verktygsraden Språk i Basic IDE-dialogredigeraren visar kontroller som aktiverar och hanterar översättningsbara dialogrutor.

Som standard innehåller de dialogrutor du skapar endast strängresurser för ett språk. Du kan även skapa dialogrutor som automatiskt visar regionalt anpassade texter enligt användarens språkinställningar.

Så här aktiverar du lokaliserbara dialogrutor

 1. Öppna verktygsraden Språk i Basic IDE-dialogredigeraren och välj Visa - Verktygsrad - Språk.

  Om det redan finns en lokaliserbar dialogruta i aktuellt bibliotek stängs verktygsraden Språk automatiskt.

 2. Klicka på ikonenHantera språk Ikonen Hantera språk i verktygsraden Språk eller i menyraden Verktygslåda.

  Nu visas dialogrutan Hantera språk för användargränssnitt. Dialogrutan hanterar språk för aktuellt bibliotek. Namnet på aktuellt bibliotek visas i namnlisten.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan om du vill lägga till en språkpost.

  Detta steg gör det möjligt att aktivera alla nya dialogrutor så att de innehåller lokaliserbara strängresurser.

 4. Första gången du klickar på Lägg till visas dialogrutan Ange språk för användargränssnitt. Följande gånger du klickar på Lägg till, har denna dialogruta namnet Lägg till språk för användargränssnitt.

  Du kan även ändra standardspråk i dialogrutan Hantera språk för användargränssnitt.

 5. Välj ett språk.

  Då läggs strängresurser till som innehåller översatta versioner av alla strängar till dialogrutans egenskaper. Uppsättningen strängar för dialogrutan för standardspråket kopieras till den nya uppsättningen strängar. Senare kan du växla till det nya språket och översätta strängarna då.

 6. Stäng dialogrutan eller lägg till ytterligare språk.

Så här redigerar du lokaliserbara kontroller i dialogrutan

När du har lagt till resurser för lokaliserbara strängar i dialogrutorna, kan du välja aktuellt språk från listrutan Aktuellt språk i verktygsraden Språk.

 1. Byt listruta Aktuellt språk om du vill visa standardspråk.

 2. Infoga valfritt antal kontroller i dialogrutan och ange de strängar du vill ha.

 3. Välj ett annat språk i listrutan Aktuellt språk.

 4. Med hjälp av kontrollernas egenskapsdialogrutor kan du redigera strängar till det andra språket.

 5. Upprepa för alla språk som du har lagt till.

Användare av dialogrutan ser strängarna på användargränssnittets språk i sin version av LibreOffice, om du har angett strängar på det språket.

Om det inte finns något språk som matchar användarens version, visas strängarna på standardspråket.

Om användaren har en äldre version av LibreOffice som inte känner igen lokaliserbara strängresurser för Basic-dialogrutor, visas strängarna på standardspråket.

Stötta oss!