Skapa kontroller i dialogredigeraren

Använd verktygen på verktygsraden Verktygslåda i BASIC-fönstret när du vill lägga till kontroller i en dialogruta.

  1. Du öppnar verktygsraden Verktygslåda genom att klicka på pilen bredvid ikonen Infoga kontroller på verktygsraden Makro.

  2. Klicka på ett verktyg i symbollisten, t.ex. Knapp.

  3. I dialogrutan drar du knappen till den storlek som du vill ha.

Stötta oss!