Ändra egenskaper för kontroller i dialogredigeraren

Du kan ange egenskaperna för en kontroll som du lägger till i en dialogruta. Du kan t.ex. ändra färg, namn och storlek för en knapp som du lägger till. Du kan ändra de flesta kontrollegenskaper när du skapar eller redigerar en dialogruta. En del egenskaper kan du däremot bara ändra vid runtime.

Om du vill ändra egenskaperna för en kontroll i utkastläge, högerklickar du på kontrollen och väljer sedan Egenskaper.

Stötta oss!