Access2Base

Vad är Access2Base?

Access2Base is a LibreOffice BASIC library of macros for (business or personal) application developers and advanced users. It is one of the libraries stored in "Application macros and dialogs".

The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a LibreOffice Base application, but also from any LibreOffice document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense.

Det API som Access2Base ger är tänkt att vara kortfattat, intuitivt och enklare att lära sig än det normala UNO API (API = Application Programming Interface).

Varningssymbol

Biblioteket finns dokumenterat online på http://www.access2base.com.


De makron som är implementerade inkluderar:

 1. ett förenklat och utvidgningsbart API för formulär, dialoger och kontroll manipuleringar liknande Microsoft Access objektmodellen,

 2. ett API för databasåtkomst med tabell, fråga, post och fält objekt,

 3. ett antal åtgärder med en syntax identisk med motsvarande Microsoft Access makron/åtgärder,

 4. DLookup, DSum, ... databasfunktionerna,

 5. stöd för kortkommandon som Forms!myForm!myControl

dessutom

 1. en konsekvent fel- och undantagshantering,

 2. hjälpmedel för att programmera formulär, dialoger och kontroll händelser och

 3. stöd för både inbäddade formulär och fristående (Writer) formulär.

Jämför Access2Base med Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Stötta oss!