Access2Base

Vad Àr Access2Base?

Access2Base Àr ett LibreOffice Basic makrobibliotek för programutvecklare (kommersiellt eller privat) samt avancerade anvÀndare. Det Àr ett av biblioteken som lagras under "LibreOffice makron och dialoger".

Funktionerna som tillhandahÄlls av de implementerade makrona Àr alla direkt inspirerade av Microsoft Access. Makrona kan anropas huvudsakligen frÄn ett LibreOffice Base-program, men ocksÄ frÄn nÄgot LibreOffice-dokument (Writer, Calc, ...) dÀr tillgÄng till data lagrad i en databas Àr meningsfull.

Det API som Access2Base ger Àr tÀnkt att vara kortfattat, intuitivt och enklare att lÀra sig Àn det normala UNO API (API = Application Programming Interface).

Varningssymbol

Biblioteket finns dokumenterat online pÄ http://www.access2base.com.


De makron som Àr implementerade inkluderar:

 1. ett förenklat och utvidgningsbart API för formulÀr, dialoger och kontroll manipuleringar liknande Microsoft Access objektmodellen,

 2. ett API för databasÄtkomst med tabell, frÄga, post och fÀlt objekt,

 3. ett antal ÄtgÀrder med en syntax identisk med motsvarande Microsoft Access makron/ÄtgÀrder,

 4. DLookup, DSum, ... databasfunktionerna,

 5. stöd för kortkommandon som Forms!myForm!myControl

dessutom

 1. en konsekvent fel- och undantagshantering,

 2. hjÀlpmedel för att programmera formulÀr, dialoger och kontroll hÀndelser och

 3. stöd för bÄde inbÀddade formulÀr och fristÄende (Writer) formulÀr.

JÀmför Access2Base med Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Please support us!