AutoPilot Meny

Choose Tools - AutoText

+F3

Shiriti i makrove kyçur/çkyçur

Ikonë

AutoText

ZgjidhNdrysho- Shkëmbe Bazën e të Dhënave

ZgjidhNdrysho - Fushat

Choose Edit - Footnotes

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Open context menu - choose Index Entry

Choose Format - Sections

Choose Tools - AutoText - AutoText - Rename

Choose Edit - Bibliography Entry

ZgjidhNdrysho- Mënyra e përzgjedhjes

ZgjidhNdrysho- Mënyra e përzgjedhjes

Please support us!