Kursori formulës

Përdor këtë ikonë në shiritin e Veglave për të shndërruar Kursorin e Formulës aktivizuar ose çaktivizuar. Pjesa e formulës ku kursori është i pozicionuar në dritaren e Komandave shënohet me një kufi të hollë kur kursori i formulës është aktiv.

Icon Formula Cursor

Kursori formulës

Mundeni gjithashtu të klikoni një pozicion në dokument për të lëvizur kursorin në pozicionin e tij korrespondues në dritaren e Komandave.

Klikimi dyfish i një karakteri apo simboli në dokument zhvendos fokusin e kursorit në dritaren e Komandave dhe thekson pozicionin e tij përkatës.

Please support us!