CVar Function

Converts a string expression or numeric expression to a variant expression.

Sintaksa:


Shprehje e rezervuar

Vlerë absolute

Zgjedhni një variantë

Parametri i sllajdit

Llogarit gjatësinë e një vargu tekstual.

Please support us!