LibreOffice Ndihma pë Skripte në Python

LibreOffice siguron një Ndërfaqe Programimi Aplikacioni (NDA) që lejon kontrollimin e komponentëve LibreOffice me gjuhë programimi të ndryshme duke përdorur LibreOffice Kutinë e Zhvillimit të Programit (KZhP). Për më shumë informacion për LibreOffice NDA dhe Kutinë e Zhvillimit të Programit, vizitoni https://api.libreoffice.org

Ky seksion ndihme shpjegon funksionet më të përdorura në skriptet Python për LibreOffice. Për informacion më të detajuar ju lutem drejtohuni në Dizajni dhe Zhvillimi i Aplikacioneve Python në Wiki.

Duke punuar me skriptet Python në LibreOffice

Ju mund t'i ekzekutoni skriptet Python duke zgjedhur Vegla- Makrotë - Ekzekuto Makro. Përpunimi i skripteve mund të bëhet me editorin tuaj të preferuar të shkrimit. Skriptet Python janë të pranishëm në vendndodhje të ndryshme të detajuara në të ardhmen. Mund tu drejtoheni shembujve të Programimit për makrotë që ilustrojnë si të ekzekutosh console interaktiv Python nga LibreOffice.

Assigning Scripts in LibreOffice

Setting up an Integrated Development Environment (IDE) for Python

Python Scripts Organization and Location

Running Python Interactive Console

Programming with Python Scripts

Python programming examples

Duke thirrur Makrotë Themelore nga Python

Creating Python Scripts with ScriptForge

LibreOffice Python Modules

msgbox module

scriptforge module

uno module

Help about the Help

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

Please support us!