Orodna vrstica Sledi spremembam

Vsebuje ukaze, ki so na voljo za sledenje spremembam v vaši datoteki.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Orodne vrstice – Sledi spremembam.


Pokaži sledi sprememb

Prikaže ali skrije zapisane spremembe.

Ikona Pokaži spremembe

Pokaži spremembe

Beleži spremembe

Sledi vsaki spremembi trenutnega dokumenta tako, da zapiše avtorja in datum spremembe.

Ikona Beleži spremembe

Beleži spremembe

Prejšnja sprememba

Ikona Prejšnja sprememba

Prejšnja sprememba

Naslednja sprememba

Ikona Naslednja sprememba

Naslednja sprememba

Sprejmi spremembo

Ikona Sprejmi spremembo

Sprejmi spremembo

Zavrni spremembo

Ikona Zavrni spremembo

Zavrni spremembo

Sprejmi vse spremembe

Ikona Sprejmi vse spremembe

Sprejmi vse spremembe

Zavrni vse spremembe

Ikona Zavrni vse spremembe

Zavrni vse spremembe

Sprejmi spremembo in izberi naslednjo

Ikona Sprejmi spremembo in izberi naslednjo

Sprejmi spremembo in izberi naslednjo

Zavrni spremembo in izberi naslednjo

Ikona Zavrni spremembo in izberi naslednjo

Zavrni spremembo in izberi naslednjo

Upravljaj spremembe

Sprejmi ali zavrni zabeležene spremembe.

Ikona Upravljaj sledenje spremembam

Upravljaj sledenje spremembam

Komentar

Vstavi komentar okoli izbranega besedila, prosojnice predstavitve, strani risbe ali na trenutnem položaju kazalke v preglednici.

Ikona Vstavi komentar

Vstavi komentar

Vstavi komentar sledenja spremembam

Vnesite komentar za zabeleženo spremembo.

Ikona Vstavi komentar sledenja spremembam

Vstavi komentar sledenja spremembam

Zaščiti spremembe

Uporabniku prepreči, da bi deaktiviral funkcijo beleži spremembe ali sprejel oziroma zavrnil spremembe, razen če vnese geslo.

Ikona Zaščiti spremembe

Zaščiti spremembe

Primerjaj dokument

Primerja trenutni dokument z dokumentom, ki ga izberete. Vsebina izbranega dokumenta je v pogovornem oknu, ki se odpre, označena kot izbris. Če želite, lahko vstavite vsebino izbrane datoteke v trenutni dokument tako, da izberete ustrezne izbrisane vnose s klikom na Zavrni in nato na Vstavi.

Ikona Primerjaj dokument

Primerjaj dokument

Spoji dokument

V izvirni dokument uvozi spremembe v kopijah istega dokumenta. Spremembe sprotnih opomb, glav, okvirov in polj so prezrte. Enake spremembe program spoji samodejno.

Ikona Spoji dokumente

Spoji dokumente

Podprite nas!