Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Dodatni prelomi.


Dodatni prelomi

Odpre podmeni z dodatnimi prelomi vrstic, stolpcev in strani.

Vstavi ročni prelom vrstice

Ikona Ročni prelom vrstice

Konča trenutno vrstico in premakne besedilo desno od kazalke v naslednjo vrstico, ne da bi ustvaril novega odstavka.

Mesto ponovnega začetka določa, kje naj se po prelomu vrstice začne naslednja vrstica.

Vstavi ročni prelom stolpca

Ikona Ročni prelom stolpca

Vstavi ročni prelom stolpca (v večkratnih postavitvah stolpcev) in premakne besedilo desno od kazalke na začetek naslednjega stolpca. Ročni prelom stolpca je označen kot nenatisljiv rob na vrhu novega stolpca.

tip

Prelom stolpca vnesete s pritiskom kombinacije tipk +dvigalka+vnašalka.


Ročni prelom

Ikona Ročni prelom

Vstavi ročni prelom vrstice, stolpca ali strani na trenutnem položaju kazalke.

Podprite nas!