Kaj ponuja LibreOffice Writer

LibreOffice Writer ponuja urejanje in izdelovanje dokumentov z besedilom, ki lahko vkljuńćujejo slike, tabele in grafikone. Dokumente lahko shranjujete v Ň°tevilnih zapisih, vkljuńćno s standardiziranim zapisom OpenDocument (ODF), zapisom Microsoft Word .doc ali HTML. Dokument lahko enostavno izvozite v zapis PDF (Portable Document Format).

Pisanje

LibreOffice Writer omogońća ustvarjanje tako osnovnih dokumentov, kot so zapiski, faksi, pisma, Ňĺivljenjepisi in spojeni dokumenti, pa tudi dolgih in zapletenejŇ°ih ali veńćdelnih dokumentov, ki vsebujejo bibliografske podatke, tabele sklicev in kazala.

LibreOffice Writer vkljuńćuje tudi tako uporabne funkcije, kot so preverjanje ńćrkovanja, slovar sopomenk, samopopravki in deljenje besed, poleg tega pa Ň°e kopico predlog za skoraj vse potrebe. S pomońćjo ńćarovnikov lahko ustvarite tudi lastne predloge.

Oblikovanje in strukturiranje

LibreOffice ponuja Ň°tevilne moŇĺnosti oblikovanja dokumentov. Uporabite okno Slogi za ustvarjanje, dodeljevanje in spreminjanje slogov odstavkov, posameznih znakov, okvirov in strani. Poleg tega vam Krmar pomaga pri hitrem pomikanju po dokumentih, ponuja orisni pogled na dokument in beleŇĺi spremembe predmetov, ki ste jih vstavili v dokument.

V dokumentih z besedilom lahko ustvarite razlińćna kazala in tabele. Dolońćite lahko strukturo in videz kazal in tabel glede na potrebe. ŇĹive hiperpovezave in zaznamki ponujajo neposreden skok na ustrezne vsebine v besedilu.

Namizno zaloŇĺniŇ°tvo in LibreOffice Writer

LibreOffice Writer vsebuje Ň°tevilna orodja za namizno zaloŇĺniŇ°tvo in risanje, ki pomagajo ustvarjati profesionalno oblikovane dokumente, kot so broŇ°ure, bilteni in vabila. Dokumente lahko oblikujete v veńć stolpcih, z okviri, s slikami, tabelami in drugimi predmeti.

Izrańćuni

Dokumenti z besedilom imajo v LibreOffice vgrajeno funkcijo izrańćunov, ki pomaga izvajati zapletene izrańćune ali logińćne povezave. V dokumentu z besedilom lahko enostavno ustvarite tabelo in z njenimi podatki opravljate izrańćune.

Ustvarjanje risb

Orodje za risanje modula LibreOffice Writer omogońća neposredno ustvarjanje risb, grafik, legend in drugih vrst risb v dokumentih z besedilom.

Vstavljanje slik

V dokument z besedilom lahko vstavljate slike v razlińćnih zapisih, vkljuńćno s slikami v zapisu JPG ali GIF. Poleg tega vam Galerija ponuja tematsko urejeno zbirko grafik, medtem ko Galerija Stavca ustvari vpadljive uńćinke pisave.

Prilagodljiv vmesnik programa

Programski vmesnik je oblikovan tako, da ga lahko prilagodite svojim potrebam, vkljuńćno s prilagajanjem ikon in menijev. Razlińćna programska okna, vkljuńćno z oknom Slogi ter Krmarjem, lahko kot plavajońća okna postavite na poljubno mesto na zaslonu. Prav tako lahko nekatera okna zasidrate na rob delovne povrŇ°ine.

Povleci in spusti

Funkcionalnost povleci in spusti omogońća hitrejŇ°e in uńćinkovitejŇ°e delo z dokumenti z besedilom v LibreOffice. Tako lahko npr. povleńćete in spustite predmete, kot so slike iz galerije, z enega mesta na drugo v istem dokumentu ali med odprtimi dokumenti LibreOffice.

Funkcije pomońći

Uporabite lahko sistem pomońći kot popoln vir informacij za module LibreOffice, vkljuńćno z navodili za enostavne in bolj zapletene naloge.

Podprite nas!