Vrstica Besedilni predmet

Vsebuje ukaze za oblikovanje besedila, ki je vsebovan v predmetu risanja. Vrstica Besedilni predmet se pojavi, ko dvokliknete znotraj predmeta risanja.

Ime pisave

Tukaj lahko s seznama izberete ime pisave ali ga vnesete direktno v polje za vnos.

Navedete lahko več pisav, ločenih s podpičjem. V tem primeru LibreOffice uporabi naslednjo pisavo na seznamu, če prejšnja ni na voljo.

Ikona

Ime pisave

Velikost pisave

Velikost pisave lahko izberete iz seznama ali jo vnesete ročno.

Krepko

Izbrano besedilo se poudari. Če je kazalka na besedi, se poudari celotna beseda. Če je izbor ali beseda v celoti poudarjena, se oblikovanje odstrani.

Ikona Krepko

Krepko

Ležeče

Izbrano besedilo se izpiše v ležečem tisku. Če je kazalka na besedi, se celotna beseda izpiše v ležečem tisku. Če je izbor ali beseda v celoti v ležečem tisku, se oblikovanje odstrani.

Ikona Ležeče

Ležeče

Podčrtano

Izbrano besedilo se podčrta ali pa se črta odstrani.

Ikona Podčrtano

Podčrtano

Nadpisano

Zmanjša se velikost pisave izbranega besedila, zviša pa se besedilo nad osnovno vrstico.

Ikona Nadpisano

Nadpisano

Podpisano

Zmanjša se velikost pisave izbranega besedila in zniža besedilo nad osnovno vrstico.

Ikona Podpisano

Podpisano

Levo

Izbrani odstavek oziroma odstavki se poravnajo na levi rob.

Ikona Poravnaj levo

Poravnaj levo

Na sredini

Izbrani odstavek oziroma odstavke poravna na sredino vsebnika.

Ikona Na sredini

Desno

Izbrani odstavek oziroma odstavke poravna na desni rob vsebnika.

Ikona Poravnaj desno

Poravnaj desno

Obojestransko

Poravna izbrani odstavek oziroma odstavke na levi in desni rob vsebnika. Če želite, lahko navedete tudi možnosti poravnave za zadnjo vrstico odstavka, tako da izberete Oblika – Odstavek – Poravnava.

Ikona Obojestransko

Obojestransko

Podpora azijskim jezikom

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Smer besedila od leve proti desni

Tukaj določite vodoravno smer besedila.

Ikona Smer besedila od leve proti desni

Smer besedila od leve proti desni

Smer besedila od zgoraj navzdol

Tukaj določite navpično smer besedila.

Ikona Smer besedila od zgoraj navzdol

Smer besedila od zgoraj navzdol

Izberi vse

Izbere celotno vsebino trenutnega dokumenta, okvira ali predmeta besedila.

Ikona Izberi vse

Izberi vse

Znak

Spremeni pisavo in oblikovanje pisave za izbrane znake.

Ikona Znak

Znak

Odstavek

Tukaj lahko določite zamike, razmike, poravnavo in razmik med vrsticami za trenutno izbrani odstavek.

Ikona Odstavek

Odstavek

Podprite nas!