Uredi formulo

Odpre vrstico Formula, ki omogoča ustvarjanje in vstavljanje izračunov v dokument z besedilom.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Tabela – Uredi formulo.

Iz kontekstnega menija:

Izberite Uredi formulo.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Tabela – Uredi formulo.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Uredi formulo

Uredi formulo

Na tipkovnici:

F2

Iz stranske vrstice:

V področju Razno zloženega zavihka Tabela v podoknu Lastnosti kliknite Uredi formulo.


Sklic celice

Prikaže položaj kazalke celice v tabeli.

Formula

Odpre podmeni, iz katerega lahko v celico tabele vstavite formulo. Postavite kazalko v celico tabele ali na mesto v dokumentu, kjer želite izpisati rezultat. Kliknite ikono Formula in iz podmenija izberite želeno formulo.

Ikona Formula v orodni vrstici Tabela

Formula

Prekliči

Počisti vsebino vnosne vrstice in zapre vrstico za formule.

Ikona

Prekliči

Uporabi

Prenese vsebino vnosne vrstice v dokument in zapre vrstico za formule. Vsebina vnosne vrstice se vstavi na položaj kazalke v dokumentu.

Ikona Uporabi

Uporabi

Področje formule

Omogoča ustvarjanje formule z neposrednim vnosom funkcije v vnosno vrstico ali s klikom na ikono Formula, ki prikaže formule v podmeniju.

Področje formule s formulo

Področje formule

Podprite nas!