Vrstica stanja

Vrstica stanja vsebuje podatke o trenutnem dokumentu in ponuja številne gumbe s posebnimi funkcijami. S klikom večine elementov vrstice stanja odprete ustrezno pogovorno okno.

Številka strani

V polju vrstice stanja je prikazana številka trenutne strani. S klikom se odpre okno »Pojdi na stran«, s katerim lahko krmarite po dokumentu. Klik z desno tipko miške pokaže vse zaznamke v dokumentu. S klikom na zaznamek postavite tja besedilno kazalko.

Štetje besed

Prešteje besede in znake s presledki ali brez njih v trenutnem izboru ter v celotnem dokumentu. Števec se posodablja med urejanjem in spreminjanjem izbora.

Trenutna predloga strani

Prikaže trenutni slog strani. Dvokliknite za urejanje sloga. S klikom z desno tipko miške lahko izberete drugi slog.

Jezik

Prikaže jezik izbranega besedila. Kliknite polje, da odprete meni, v katerem lahko izberete drug jezik za izbrano besedilo ali za trenutni odstavek.

Vstavni način

Prikaže trenutni vstavni način. Preklopite lahko med VSTA (vstavi) in PREP (prepiši).

Izbirni način

Preklopi med različnimi načini izbiranja.

Spreminjanje dokumenta

Če se spremembe dokumenta še niso shranjene, je v tem polju vrstice stanja prikazana »*«. To se nanaša tudi na nove, še ne shranjene dokumente.

Digitalni podpisi

Kliknite za pričetek postopka digitalnega podpisovanja. Za zaključek postopka potrebujete digitalno potrdilo. Glejte tudi stran Digitalni podpisi.

Združen prikaz

Prikaže trenutne podatke o aktivnem dokumentu.

Povečava in postavitev pogleda

Trije kontrolniki v vrstici stanja modula Writer omogočajo spremembo povečave in postavitve pogleda dokumentov z besedilom.

Ikone Postavitve pogleda z leve na desno prikazujejo: enostolpčni način, ogledni način z več soležnimi stranmi, knjižni način z dvema stranema kot pri odprti knjigi.

Povlecite drsnik Povečava na levo, če želite videti več strani naenkrat; povlecite ga na desno, če želite pogled povečati na stran oz. manjši del posamezne strani.

Povečava

Določa trenutni faktor povečave prikaza strani.

S klikom tega polja odprete pogovorno okno Povečava, kjer lahko spremenite trenutni faktor povečave oz. pomanjšave.

S klikom z desno tipko miške odprete vsebinski meni v tem polju, da vidite izbor možnih faktorjev povečave.

Podprite nas!