Vrstica Označevanje in oštevilčevanje

Orodna vrstica Označevanje in oštevilčevanje vsebuje funkcije za spreminjanje strukture odstavkov seznamov, vključno s spreminjanjem vrstnega reda odstavkov in določanjem različnih ravni na seznamu.

Premakne izbrani odstavek eno raven više v hierarhiji oštevilčenja ali oznak.

Ikona

Premakne izbrani odstavek eno raven niže v hierarhiji oštevilčenja ali oznak.

Ikona

Povišaj za eno raven s podtočkami

Prestavi odstavke s podtočkami eno raven višje. To je vidno samo, ko je kazalka na oštevilčenem ali označenem besedilu.

Ikona

Povišaj za eno raven s podtočkami

Ponižaj za eno raven s podtočkami

Prestavi odstavke s podtočkami eno raven nižje. To je vidno samo, ko je kazalka na oštevilčenem ali označenem besedilu.

Ikona

Ponižaj za eno raven s podtočkami

Vstavi neoštevilčen vnos

Vstavi odstavek brez oštevilčenja. Ne bo vplivalo na obstoječe oštevilčenje.

Ikona

Vstavi neoštevilčen vnos

Premakni navzgor

Postavi izbrani odstavek pred tistega, ki je nad njim.

Ikona

Premakni navzgor

Premakni navzdol

Postavi izbrani odstavek za tistega, ki je pod njim.

Ikona

Premakni navzdol

Premakni navzgor s podtočkami

Premakne odstavek skupaj z vsemi podtočkami nad prejšnji odstavek. To je vidno le, če se kazalka nahaja znotraj oštevilčenega ali označenega besedila.

Ikona Premakni navzgor s podtočkami

Premakni navzgor s podtočkami

Premakni navzdol s podtočkami

Premakne odstavek skupaj z vsemi podtočkami pod naslednji odstavek. To je vidno le, če se kazalka nahaja znotraj oštevilčenega ali označenega besedila.

Ikona Premakni navzdol s podtočkami

Premakni navzdol s podtočkami

Ponovno začni oštevilčevati

Ponovno začne oštevilčevati seznam od začetka. Ta ukaz je aktiven le, če se kazalka nahaja znotraj seznama.

Ikona Ponovno začni oštevilčevati

Ponovno začni oštevilčevati

Dodaj na seznam

Kot dele seznama vključi izbrane odstavke, najsi bodo elementi seznama ali ne.

Ikona Dodaj na seznam

Dodaj na seznam

Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku ali izbranim odstavkom doda številčenje in označevanje, vi pa lahko uredite obliko številčenja ali oznak.

Ikona pogovornega okna Označevanje in oštevilčevanje

Označevanje in oštevilčevanje

Podprite nas!