Vrstica Označevanje in oštevilčevanje

Orodna vrstica Označevanje in oštevilčevanje vsebuje funkcije za spreminjanje strukture odstavkov seznamov, vključno s spreminjanjem vrstnega reda odstavkov in določanjem različnih ravni na seznamu.

Ponižaj

Premakne odstavek seznama, v katerem se nahaja kazalka, ali izbrane odstavke seznama eno raven seznama navzdol.

Ikona Ponižaj

Povišaj

Premakne odstavek seznama, v katerem se nahaja kazalka, ali izbrane odstavke seznama eno raven seznama navzgor.

Ikona Povišaj

Ponižaj raven orisa s podtočkami

Poniža raven odstavka seznama, v katerem se nahaja kazalka, in njegove podtočke na naslednjo nižjo raven seznama.

Ikona Ponižaj raven orisa s podtočkami

Ponižaj raven orisa s podtočkami

Povišaj raven orisa s podtočkami

Poviša raven odstavka seznama, v katerem se nahaja kazalka, in njegove podtočke na naslednjo višjo raven seznama.

Ikona Povišaj raven orisa s podtočkami

Povišaj raven orisa s podtočkami

Premakne odstavek na položaj kazalke ali izbranih odstavkov, za naslednji odstavek.

Ikona Premakni navzdol

Premakne odstavek na položaj kazalke ali izbranih odstavkov, pred prejšnji odstavek.

Ikona Premakni navzgor

Premakni element navzdol s podtočkami

Premakne odstavek seznama, v katerem se nahaja kazalka, in njegove podtočke za naslednji odstavek seznama na isti ravni seznama.

Ikona Premakni element navzdol s podtočkami

Premakni element navzdol s podtočkami

Premakni element navzgor s podtočkami

Premakne odstavek seznama, v katerem se nahaja kazalka, in njegove podtočke pred prejšnji odstavek seznama na isti ravni seznama.

Ikona Premakni element navzgor s podtočkami

Premakni element navzgor s podtočkami

Vstavi neoštevilčen vnos

Vstavi odstavek brez oštevilčenja. Ne bo vplivalo na obstoječe oštevilčenje.

Ikona Vstavi neoštevilčen vnos

Vstavi neoštevilčen vnos

Ponovno začni oštevilčevati

Ponovno začne oštevilčevati seznam od začetka. Ta ukaz je aktiven le, če se kazalka nahaja znotraj seznama.

Ikona Ponovno začni oštevilčevati

Ponovno začni oštevilčevati

Dodaj na seznam

Kot dele seznama vključi izbrane odstavke, najsi bodo elementi seznama ali ne.

Ikona Dodaj na seznam

Dodaj na seznam

Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku ali izbranim odstavkom doda številčenje in označevanje, vi pa lahko uredite obliko številčenja ali oznak.

Ikona pogovornega okna Označevanje in oštevilčevanje

Označevanje in oštevilčevanje

Privzeta oznaka Privzeto oštevilčenje

Dolgo kliknite in izberite Prilagodi.

Podprite nas!