Vrstica Lastnosti risanega predmeta

Vrstica Lastnosti risanega predmeta je vidna v modulih Writer in Calc. Izberite meni Pogled – Orodne vrstice – Lastnosti risanega predmeta. Kontrolniki so omogočeni, če je izbran predmet risanja. Nekatere ikone vidite privzeto, če je trenutni dokument dokument z besedilom ali preglednica.

Črta

Nastavi možnosti oblikovanja za izbrano črto.

Ikona Črta

Črta

Slog puščice

Odpre orodno vrstico Puščice. Uporabite prikazane simbole za določitev sloga za konec izbrane črte.

Ikona Konci črt

Slog puščice

Slog črte

Izberite slog črte, ki ga želite uporabljati.

Ikona

Slog črte

Širina črte

Izberite širino črte. Dodate lahko tudi mersko enoto. Ničelna širina pomeni tanko črto širine ene slikovne točke izhodnega medija.

Ikona

Širina črte

Barva črte

Izberite barvo črte.

Ikona

Barva črte

Področje

Za izbrani risani predmet nastavi možnosti polnjenja.

Ikona Področje

Področje

Slog območja / Polnilo

Izberite vrsto polnila, ki ga želite uveljaviti za izbrani risani predmet.

Ikona

Slog območja / Polnilo

Zasukaj

Zasuče izbrani predmet.

Ikona

Zasukaj

Zasidraj

Omogoča preklapljanje med možnostmi sidranja.

Ikona Sidro

Zasidraj

V ospredje

Izbrani predmet se premakne pred besedilo.

Ikona V ospredje

V ospredje

V ozadje

Izbrani predmet se premakne za besedilo.

Ikona V ozadje

V ozadje

Pomakni v ospredje

Izbrani predmet se prestavi na vrh zaporedja kopičenja in je tako pred ostalimi predmeti.

Ikona Pomakni v ospredje

Pomakni v ospredje

Pomakni v ozadje

Izbrani predmet se prestavi na dno zaporedja kopičenja in je tako za ostalimi predmeti.

Ikona Pomakni v ozadje

Pomakni v ozadje

Poravnava

Spremeni poravnavo izbranih predmetov.

Ikona

Poravnava

Podprite nas!