Vrstica Tabela

Vrstica Tabela vsebuje funkcije, ki jih potrebujete za delo s tabelami. Pojavi se, ko premaknete kazalko v tabelo.

Vstavi tabelo

V dokument vstavi tabelo. Lahko tudi kliknete puščico, z vlečenjem izberete število vrstic in stolpcev, ki jih želite vključiti v tabelo, in nato kliknete zadnjo celico.

Ikona

Tabela

Slog črte

Kliknite to ikono, da se odpre orodna vrstica Slog črte, kjer lahko spreminjate slog črte obrobe.

Ikona

Slog črte

Barva obrobe

Kliknite ikono Barva črte (obrobne), da se odpre orodna vrstica Barva obrobe, ki vam omogoča spreminjanje barve obrobe predmeta.

Ikona

Barva črte (obrobne)

Obrobe

Kliknite ikono Obrobe, da se odpre orodna vrstica Obrobe, kjer lahko spreminjate obrobo območja lista ali predmeta.

Ikona

Obrobe

Barva ozadja

S klikom te ikone odprete orodno vrstico, kjer lahko izbirate med različnimi barvami ozadja za odstavek. Barva je uporabljena za ozadje trenutnega odstavka ali izbranih odstavkov.

Ikona Barva ozadja

Barva ozadja

Spoji celice

Spoji vsebino izbranih celic v eno samo celico, pri čemer ohrani oblikovanje prve celice v izboru.

Ikona Spoji celice

Spoji celice

Ikona Razdeli spojene celice

Optimiziraj velikost

Odpre plavajočo orodno vrstico z različnimi funkcijami za optimizacijo vrstic in stolpcev v tabeli.

Ikona

Optimiziraj velikost

Zgoraj

Poravna vsebino celice na zgornji rob celice.

Sredina (navpično)

Osredini vsebino celice med zgornjim in spodnjim robom celice.

Spodaj

Poravna vsebino celice na spodnji rob celice.

Vstavi vrstice

Vstavi eno ali več vrstic v tabelo pod izbranim. Vstavite lahko več kot eno vrstico, če odprete pogovorno okno (izberite Tabela – Vstavi – Vrstice) ali če izberete več kot eno vrstico, preden kliknete ikono. Druga metoda vstavi vrstice enake višine kot izbrane vrstice.

Ikona

Vstavi vrstico

Vstavi stolpec

Vstavi enega ali več stolpcev v tabelo pod izborom. Vstavite lahko več stolpcev naenkrat, če odprete pogovorno okno (izberite Tabela – Vstavi – Stolpci) ali izberete več stolpcev, preden kliknete ikono. Če uporabite slednjo metodo, bodo imeli vstavljeni stolpci enako relativno širino kot izbrani stolpci.

Ikona

Vstavi stolpec

Izbriši vrstico

Iz tabele izbriše izbrane vrstice.

Ikona Izbriši vrstico

Izbriši vrstico

Izbriši stolpec

Iz tabele izbriše izbrane stolpce.

Ikona Izbriši stolpec

Izbriši stolpec

Samooblikovanje

Samodejno uporabi oblike za trenutne tabele, vključno s pisavo, senčenjem in robovi.

Lastnosti tabele

Določi lastnosti izbrane tabele, npr. ime, poravnava, razmik, širina stolpcev, robovi in ozadje.

Razvrsti

Izbrane odstavke ali vrstice tabel razvrsti po abecedi ali po številčnem vrstnem redu. Določite lahko največ tri ključe razvrščanja ali pa kombinirate alfanumerične in numerične ključe razvrščanja.

Vsota

Aktivira funkcijo vsote. Kazalka mora biti v celici, v kateri želite izpis vsote.

Ikona

Vsota

Podprite nas!